logo bloedsuiker
    Uitgave 6 - 2013, jaargang 28
Relatie dementie en hypo’s

Is er een relatie tussen het doormaken van hypoglykemiën en dementie bij oudere mensen met diabetes?

Dit werd onderzocht in een twaalf jaar durende studie waaraan 783 oudere volwassenen deelnamen met diabetes. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 74 jaar. Ongeveer de helft van de deelnemers had een donkere huidskleur en eveneens bijna de helft was vrouw.

Wat bleek?
In de twaalf jaar rapporteerden 61 deelnemers (7,8%) een hypoglykemische gebeurtenis. 148 (18,9%) mensen ontwikkelden dementie. De mensen die een hypoglykemie doormaakten, bleken twee keer zo vaak dementie te ontwikkelen. Bij de mensen die al dementie hadden, werd bovendien vaker een volgende hypo gezien.

Conclusie
Bij oudere mensen met diabetes lijkt er een verband te bestaan tussen hypo's en dementie. Het doormaken van een hypo, komt vaker voor bij mensen die dementie ontwikkelen. Omgekeerd hebben met mensen dementie vaker een hypo.

Bron: JAMA Intern Med. 2013
Association Between Hypoglycemia and Dementia in a Biracial Cohort of Older Adults With Diabetes Mellitus, Kristine Yaffe, MD et al.

facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek ‘nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.