logo bloedsuiker
    Uitgave 5 - 2013, jaargang 28
Beïnvloedt etniciteit de werking van medicijnen?
Is het bloedglucoseverlagende effect van DPP-4 remmers
anders bij Aziatische mensen dan bij niet Aziatische mensen?

Dit werd onderzocht aan de hand van meerdere internationale
wetenschappelijke onderzoeken naar de werking van DPP-4 remmers.

Wat bleek?
Hoewel de verschillen niet enorm groot waren, bleek de HbA1c-daling en het percentage mensen dat de streefwaarde haalde, groter in de studies waarin veel Aziaten deelnamen.

Conclusie
Het effect van medicijnen kan beïnvloed worden door de
etnische achtergrond van mensen. Om het achterliggende mechanisme te begrijpen, is meer onderzoek nodig. In de toekomst kan het zinvol zijn om de etniciteit van mensen te betrekken in onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen.

Bron: Diabetologia 2013 april (issue 4 pp696-708)

Differences in the glucose-lowering efficacy of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors between Asians and non-Asians: a systematic review and meta-analysis, Y.G. Kim et al
facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek ‘nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.