logo bloedsuiker
    Uitgave 3 - 2013, jaargang 28
Is screening op diabetes zinvol?

Met het oog op de toename van diabetes type 2, worden mensen tegenwoordig steeds vaker gescreend op het hebben van dit type van diabetes. Hebben deze screenings effect op de sterfte van de mensen? Dit werd onderzocht in een Brits onderzoek.

Wat bleek?
Uit deze studie bleek dat mensen bij wie de diabetes eerder was ontdekt door screening, geen voordeel boekten wat betreft overlijden aan diabetescomplicaties, cardiovasculaire complicaties of andere oorzaken. De studie sluit niet uit dat screenen zinvol kan zijn om slechter zien door retinopathie of achteruitgang van nierfunctie door nefropathie te voorkomen.


Lancet. 2012 Nov 17; 380 (9855) :1741-8. doi: 10.1016/S0140-6736 (12) +61,422-6. Epub 2012 Oct 4.

facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.