logo bloedsuiker
    Uitgave 1 - 2013, jaargang 28
Wandelen tegen glucosepieken
In hoeverre beïnvloedt een wandeling na het eten de glucosepiek na de maaltijd (post prandiale glucosewaarde)? Amerikaanse en Italiaanse wetenschappers onderzochten dit effect van lichamelijke activiteit van lichte intensiteit bij zowel gezonde mensen als mensen met diabetes type 1.

Wat bleek?
Bij mensen zonder diabetes was de glucosewaarde na de maaltijd gemiddeld 4,5 mmol/l als deze gevolgd werd door een wandeling en 9,6 mmol/l als de maaltijd gevolgd werd door inactiviteit. Bij mensen met diabetes waren deze waarden 7,5 mmol/l en 18,4 mmol/l. Wandelen heeft dus een positief effect op de glucosepiek na de maaltijd, zowel bij mensen met als zonder diabetes.

Conclusie?
Een wandeling na het eten, is een effectief hulpmiddel om de glucosewaarden onder controle te krijgen.

Bron Diabetes Care, augustus 2012

facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.