logo bloedsuiker
    Uitgave 10 - 2012, jaargang 27
Nieuws uit de medische wetenschap
Is er verschil tussen diabetes type 1 en diabetes type 2 bij het verloop van parodontitis?
Ontwikkelt de mate van parodontitis zich anders bij mensen met diabetes type 1 of diabetes type 2 over een tijdsbestek van vijf jaar? Dit werd onderzocht in de Duitse studie ‘The Study of Health in Promerania' (SHIP). Aan de studie deden ruim 2.500 mensen mee. Gezonde mensen, mensen met een goed en mensen met een slecht gereguleerde diabetes type 1, en mensen met een goed en mensen met een slecht gereguleerde diabetes type 2 werden met elkaar vergeleken. Wat bleek? Niet het type diabetes maar de mate waarin iemand goed of slecht is gereguleerd is bepalend voor loszittende tanden of verlies van tanden in de toekomst als gevolg van parodontitis.

Bron: Diabetes Care, oktober 2012

Lees ook:
De casus van mevrouw de Goede in deze nieuwsbrief

Diabetes en de mond
facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.