logo bloedsuiker
    Uitgave 10 - 2012, jaargang 27
Antidepressiva voor neuropathie
Neuropathie is een complicatie van diabetes. Hierbij zijn de kleine zenuwen en bloedvaatjes aangetast. Dit kan ongevoeligheid of juist pijn veroorzaken, vaak in de handen en/of voeten. Neuropathie is moeilijk te behandelen en heeft veel invloed op de kwaliteit van leven. Een aantal studies heeft aangetoond dat bepaalde antidepressiva een gunstig effect hebben op de pijn bij diabetische neuropathie. Mensen krijgen deze middelen dan voorgeschreven als pijnstiller, vaak in een lagere dosis dan bij een depressie. Antidepressiva die worden voorgeschreven bij neuropathie zijn onder meer: duloxetine, nortriptyline of amitriptyline. Daarnaast worden ook de anti-epileptica gabapentine of pregabaline ingezet.
facebook google plus