logo bloedsuiker
    Uitgave 9 - 2012, jaargang 27
Nieuws uit de medische wetenschap
Zwanger! Hoe lager, hoe beter?
Hoe scherp moet de diabetesregulering zijn bij vrouwen met diabetes die zwanger willen worden of zijn? Klopt het dat hoe lager de nuchtere glucosewaarde, des te minder risico de vrouw loopt op zwangerschapsvergiftiging (preeclampsie), keizersnede, een te hoog geboortegewicht van het kindje en/of sterfte rondom de geboorte?

Het Australische onderzoekscentrum voor gezondheid van vrouwen en baby's van het Robinson Instituut van de Universiteit van Adelaide vergeleek meerdere onderzoeken waarbij verschillende streefwaarden voor de bloedglucosewaarden tijdens de zwangerschap werden gehanteerd bij vrouwen met een bestaande diabetes.

Zo hanteerde een studie een strenge nuchtere glucosewaarde (<5,6 mmol/l), een tweede studie een matig strenge nuchtere glucosewaarde (< 6,7) en een derde onderzoek losse nuchtere waarde (tussen de 6,7 en 8,9 mmol/l).

Er werden weinig verschillen in uitkomsten gezien tussen ‘strenge' en ‘matig strenge' groep zwangere vrouwen. In de ‘losse' groep was het risico op zwangerschapsvergiftiging, keizersnede en een te hoog geboortegewicht, significant groter.

Different intensities of glycaemic control for pregnant women with pre-existing diabetes. Diabetes Care. 2012 Oct; 35 (10) :2012-2017. Epub 2012 jul 30

Insuline detemir en NPH insuline vergeleken tijdens de zwangerschap
Hoe effectief en veilig is insuline detemir (Levemir®) in vergelijking tot NPH-insuline tijdens de zwangerschap? Dit werd onderzocht namens de detemir in pregnancy study group. Het onderzoek werd gehouden onder vrouwen met diabetes type 1. Als kortwerkende insuline gebruikten zij aspart (NovoRapid®).

Conclusie: na 36 weken zwangerschap was het HbA1c in beide groepen, detemir (152 vrouwen) en NPH (158 vrouwen), vergelijkbaar. De nuchtere waarde was in de detemirgroep iets lager en het aantal hypoglykemiën was in beide groepen vergelijkbaar.

Maternal Efficacy and Safety Outcomes in a Randomized, Controlled Trial Comparing Insulin Detemir With NPH Insulin in 310 Pregnant Women With Type 1 Diabetes.

PMID: 22851598 [PubMed - as supplied by publisher] PMCID: PMC3447831 [Available on 2013/10/1]

Lees ook:
De casus over Isis Verhoeven in deze nieuwsbrief

Zwangerschapswens bij prednisongebruik

Ik ben trots op ons grote gezin
facebook google plusscience