logo bloedsuiker
    Uitgave 8 - 2012, jaargang 27
Nieuws uit de medische wetenschap

Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek ‘nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende  onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.

Wat is beter? Ranibizumab of bevacizumab
Mensen met diabetische macula oedeem worden op advies van hun oogarts steeds vaker behandeld met ranibizumab (Lucentis®) of bevacizumab (Avastin®). Deze geneesmiddelen remmen de vaatnieuwvorming en vaatlekkage in de macula (gele vlek) door het blokkeren van een belangrijke groeifactor VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor). Deze medicijnen worden maandelijks in het glasvocht gespoten. Ze gaan verdere achteruitgang van het zicht tegen en verbeteren soms zelfs het gezichtsvermogen.

In Nederland zijn ranibizumab (Lucentis®) en bevacizumab (Avastin®) op de markt. Ranibizumab is echter veel duurder dan bevacizumab. Maar is het daarom ook beter?

In augustus publiceerde het Britisch Medical Journal een studie waarin meerdere onderzoeken naar de effectiviteit van ranibizumab en bevacizumab met elkaar werden vergeleken om zicht te krijgen de aangewezen behandeling bij diabetische macula oedeem.

Uit deze analyse blijkt geen duidelijk verschil in effectiviteit tussen de twee middelen. Een directe vergelijking tussen ranibuzamab en bevacizumab in een grote studie is nodig voor een nauwkeuriger beoordeling.

Lees ook de casus in deze nieuwsbrief over mevrouw Pieters die last heeft van macula oedeem.

BMJ2012;345doi: 10.1136/bmj.e5182(Published 13 August 2012


facebook google plusscience