logo bloedsuiker
    Uitgave 7 - 2012, jaargang 27
Nieuws uit de medische wetenschap
Waarmee bereikt u de beste diabetesregulatie? Met een intensief insulineschema of met een insulinepomp? Of met behulp van een glucosesensor die 24 uur per dag uw waarden meet in plaats van het zelf controleren van de glucosewaarden?

Natuurlijk wilt u graag weten met welke therapie en met behulp van welke diabeteshulpmiddelen u het beste resultaat behaalt. Hier wordt wereldwijd veel onderzoek naar gedaan. Om een goed beeld te krijgen van de doeltreffendheid van de verschillende behandelingen, hebben onderzoekers de uitkomsten van 33 verschillende studies samengevoegd. Hierin werden onderzoeken bij volwassenen en kinderen met zowel diabetes type 1, als diabetes type 2 meegenomen. De resultaten van deze analyses worden deze maand in de Annals of Internal Medicine gepubliceerd. Wat waren de belangrijkste conclusies?

Het gebruik van een insulinepomp versus een intensief insulineschema laat geen duidelijk verschil zien in glucoseregulatie en het hebben van hypoglykemiën. Mogelijk is het effect bij volwassen mensen met diabetes type 1 wel wat beter met de pomp. Echter, er is meer onderzoek nodig om dat goed aan te tonen.

Bij mensen die een glucosesensor gebruiken in combinatie met een insulinepomp, wordt het HbA1c wat beter (-0,26%), zonder dat ze meer last krijgen van ernstige hypo's.

Bron: Ann Intern Med 4 September 2012: Vol. 157, No. 157, pp. 336-347
facebook google plusWereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek ‘nieuws uit de medische wetenschap’ selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.


science