logo bloedsuiker
    Uitgave 6 - 2012, jaargang 27
Nieuws uit de medische wetenschap
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek ‘nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.

Helpen omega 3 vetzuren bij diabetes en prediabetes? Juli 2012
Kan visolie hartfalen voorkomen bij mensen met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten of een verstoorde glucosespiegel? Dat was de onderzoeksvraag van een groots opgezet onderzoek onder twaalfduizend mensen. De resultaten van dit onderzoek zijn in juli gepubliceerd in het tijdschrift New England Journal of Medicine. Dit onderzoek toont geen beschermend effect aan van omega 3 vetzuren.

Een dagelijkse suppletie met de visvetzuren van bijna 1 gram gedurende ruim zes jaar ten opzichte van een suppletie met olijfolie veroorzaakte geen verschil in ziekte en sterfte door hart- en vaatziekten bij mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en een verstoorde glucosespiegel.

Als er bij een groot onderzoek na zes jaar geen effect waarneembaar is op de belangrijkste eindpunten, is een relevant gunstig effect na meer dan zes jaar niet uitgesloten, maar wel onwaarschijnlijk. Omega 3 vetzuren helpen dus niet bij diabetes en prediabetes

Wel daalden de triglyceridenwaarden bij de mensen die omega 3 vetzuren gebruikten, maar dit is voor de meeste mensen met diabetes minder relevant.

De uitkomsten van dit onderzoek hebben geen invloed op het advies om tweemaal per week vis te eten. Al is het maar om andere minder gezonde voedingsmiddelen te vervangen.


facebook google plusscience