logo bloedsuiker
    Uitgave 4 - 2012, jaargang 27
Nieuws uit de medische wetenschap

Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek ‘nieuws uit de medische wetenschap’ selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.Wat is effectiever bij slecht gereguleerde mensen met diabetes type 2 en overgewicht? Een maagoperatie of medicijnen? Juni 2012
Bij mensen met overgewicht en een slecht gereguleerde diabetes type 2 leidt bariatrische chirurgie (maagomleiding of maagverkleining) in combinatie met medicamenteuze therapie tot betere glucosewaarden dan medicatie alleen. Dat blijkt uit een onderzoek van Philip Schauer en anderen in The New England Journal of Medicine eerder dit jaar.

Aan dit onderzoek deden 150 mensen mee. Zij werden verdeeld in drie groepen. De eerste groep kreeg alleen intensieve medicamenteuze therapie, de tweede en derde groep kreeg medicatie in combinatie met een maagomleiding (Roux-en-Y gastric bypass) of een maagverkleining (sleeve resectie). Na twaalf maanden waren de HbA1c-waarden bij de mensen die een operatie hadden ondergaan lager dan bij de mensen die alleen met medicijnen werden behandeld.

Het streven was een HbA1c-waarde van 42 mmol/mol (6%). In de medicatiegroep slaagde 12% van de mensen hierin, in de groep van de maagomleiding 42% en in de groep die een maagverkleining onderging 37%. Daarnaast was het gewichtsverlies groter en verminderde het aantal benodigde medicijnen in de twee groepen die een operatie ondergingen in vergelijking tot de groep die alleen medicatie kreeg.

Deze resultaten bevestigen eerdere studies waaruit bleek dat maagoperaties effectief kunnen zijn bij slecht gereguleerde mensen met diabetes type 2 en overgewicht. Omdat het effect alleen is onderzocht na twaalf maanden is het wel nodig om de resultaten op de lange termijn in kaart te brengen. 

NEJM 2012; 366: 1567-76: Bariatric Surgery versus Intensive Medical Therapy in Obese Patients with Diabetes


Vermindert een scherpe diabetesinstelling de kans op niercomplicaties? Juni 2012
Intensieve controle van de glucosewaarden vermindert de kans op microalbuminurie en macroalbuminurie bij mensen met diabetes type 2. Bij microalbuminurie en macroalbuminurie verliezen mensen eiwit met de urine en dit is een voorstadium van nierfalen, één van de complicaties van diabetes. Maar kan een intensieve regulatie van diabetes met insuline ook een verslechtering van de nierfunctie en het overlijden hieraan voorkomen? Volgens een review van onderzoekers van de Yale-universiteit in Archives of Internal Medicine is hier nog geen hard bewijs voor.

De onderzoekers beoordeelden zeven grote onderzoeken waarin een intensieve glucosecontrole vergeleken werd met een conventionele glucosecontrole bij mensen met diabetes type 2. In totaal werden de gegevens van meer dan 28 duizend volwassenen onderzocht. Uit het onderzoek kwam naar voren dat intensieve glucosecontrole veertien procent minder risico geeft op microalbuminurie en 26 procent minder op macroalbuminurie. Helaas is er nog onvoldoende bewijs dat belangrijke verslechtering van de nierfunctie of overlijden ten gevolge van een slechte nierfunctie eveneens kan worden voorkomen door deze scherpere regulatie. Hoewel het op theoretische gronden, en op grond van de effecten op micro- en macroalbuminurie aannemelijk is dat op de lange termijn verslechtering van nierfunctie voorkomen kan worden, kon er in deze onderzoeken geen hard bewijs voor worden gevonden.

Arch Intern Med 2012; 172 (10): 761-9, doi:10.1001/archinternmed.2011.2230: Role of Intensive Glucose Control in Development of Renal End Points in Type 2 Diabetes Mellitus. Systematic Review and Meta-analysis.

facebook google plusscience