logo bloedsuiker
    Uitgave 1 - 2012, jaargang 27
Bloedsuiker slaat nieuwe weg in
In 2012 gaan we een aantal dingen veranderen rondom Bloedsuiker. Van oudsher is Bloedsuiker een tijdschrift voor alle mensen met diabetes, ongeacht het type diabetes of de behandeling die iemand krijgt. De laatste jaren is echter steeds duidelijker geworden dat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende vormen van diabetes en de behandeling die mensen krijgen.

Als redactie willen we dicht bij onze lezers staan, artikelen schrijven en ontwikkelingen signaleren waar u echt op zit te wachten. Volgens ons gaat dit beter als we ons specifiek richten op één bepaalde groep. Daarom heeft Bloedsuiker besloten zich vanaf 2012 te focussen op mensen met diabetes die behandeld worden in de tweede lijn, ofwel het ziekenhuis.

Vanaf 2012 brengen we het vernieuwde magazine minder vaak uit. Naar waarschijnlijkheid verschijnen we twee keer, één in het voorjaar en één keer in het najaar. Dit wil niet zeggen dat we minder informatie brengen. Naast het tijdschrift blijft deze maandelijks gratis digitale nieuwsbrief bestaan, maar dit e-magazine zal meer praktisch en actueel nieuws bevatten en aanvullend zijn op het papieren magazine.

Het minder frequent verschijnen van de printversie is een logische stap in deze tijd. Steeds meer mensen lezen online en minder drukwerk is beter voor het milieu. Op dit moment wordt nader bekeken hoe we mensen met diabetes die in de huisartsenpraktijk worden behandeld het beste kunnen benaderen. Zodra hierover meer duidelijk is, zullen we u hierover informeren.

De redactie
facebook google pluswaaier