logo bloedsuiker
    Uitgave 10 - 2011, jaargang 26
Premiekorting collectieve zorgverzekering DVN
Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft voor 2012 met een aantal zorgverzekeraars een collectief contract afgesloten. Dit zijn de zorgverzekeraars Agis, CZ, Ohra, Univé, VGZ, Zorg en Zekerheid en De Friesland. Leden van DVN krijgen er premiekorting.

Leden van DVN worden zonder medische keuring geaccepteerd, ook voor aanvullende zorgverzekeringen. Voor een tandartsverzekering is vaak wel een tandheelkundig rapport nodig. Partners en thuis wonende gezinsleden mogen onder dezelfde condities deelnemen.

Overstappen
Om te zien of overstappen naar een collectieve zorgverzekering zinvol is, bieden de zorgverzekeraars de mogelijkheid tot het opvragen van een offerte. Alle collectieve zorgverzekeraars van DVN bieden de mogelijkheid om dit online of telefonisch te doen. Bij wijziging van zorgverzekeraar moet de verzekerde vóór 1 januari 2012 de huidige polis opzeggen. Tot 1 februari 2012 is aanmelden bij een nieuwe verzekeraar mogelijk. De Klantenservice 033 463 05 66 van DVN staat iedereen te woord die vragen heeft over de geboden collectiviteiten.

Kijk voor een overzicht van alle kortingen binnen deze collectieve verzekeringen op de pagina zorgverzekeringen 2012.
facebook google plus