logo bloedsuiker
    Uitgave 10 - 2011, jaargang 26
Hersenschade ontwikkelt zich langzaam
Mensen met diabetes type 2 hebben een verhoogde kans op dementie. Recent onderzoek* heeft aangetoond dat de hersenschade die hieraan ten grondslag ligt, zich bij mensen met langer bestaande diabetes type 2 niet veel sneller ontwikkelt dan bij gezonde mensen.

Vermoedelijk speelt vaatschade aan de kleine bloedvaatjes een rol bij de achteruitgang van de hersenen. Deze schade ontstaat als gevolg van diabetes. Bij oudere mensen komt vaatschade vaak voor in combinatie met een geleidelijke afname van het hersenvolume (atrofie).

Radioloog in opleiding Jeroen de Bresser onderzocht bij het UMC Utrecht hoe de hersenschade zich door de jaren heen ontwikkelt bij mensen met diabetes. Hiervoor maakte hij scans (MRI’s) van de hersenen van 55 mensen met diabetes en 28 gezonde mensen. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 65 jaar.

Bij de eerste hersenscan hadden de mensen met diabetes een kleiner hersenvolume dan de gezonde mensen. Vier jaar later maakte hij opnieuw een hersenscan. Hij zag dat zowel de atrofie als de vaatschade van de hersenen zich bij mensen met diabetes maar langzaam ontwikkelt, niet veel sneller dan bij gezonde mensen.
 
Daarnaast onderzocht De Bresser of er een relatie bestaat tussen diabetescomplicaties in andere delen van het lichaam en hersenschade. Hij zag dat een verslechterde nierfunctie een voorspellende factor kan zijn voor versnelde atrofie van de hersenen. Andere diabetescomplicaties lijken geen relatie te hebben tot het ontstaan van hersenschade.

*Proefschrift Jeroen de Bresser: ‘The impact of cerebrovascular disorders on the brain: Quantification on MRI’
facebook google plusMRI scan
Hersenscans brachten eventuele vaatschade en geleidelijke afname van hersenvolume (atrofie) in beeld bij gezonde mensen en mensen met diabetes type 2