logo bloedsuiker
    Uitgave 9 - 2011, jaargang 26
24/7 zicht op uw bloedglucosewaarde
Voor veel mensen die insuline gebruiken lijkt het een droom die uitkomt: een sensor die 24 uur per dag zicht geeft op de bloedglucosewaarden. Deze techniek wordt Real-Time Continue Glucose Monitoring (RT-CGM) genoemd. Sinds eind vorig jaar wordt RT-CGM onder gecontroleerde omstandigheden vergoed voor beperkte groepen mensen. Zeer jonge kinderen met diabetes type 1, vrouwen die zwanger zijn of willen worden en mensen met een zeer moeilijk instelbare diabetes kunnen in aanmerking komen voor vergoeding. RT-CGM komt pas ter sprake wanneer alle andere behandelmethodes om de bloedglucose goed op peil te houden zijn uitgeprobeerd. Het gebruik van de RT-CGM vraagt naast een goede motivatie en doorzettingsvermogen van de patiënt om intensieve begeleiding van een ervaren diabetesteam.

RT-CGM is een sensor die op het lichaam gedragen wordt en die elke 5 minuten onderhuids de bloedglucosewaarde meet. De meeste RT-CGM’s bieden de mogelijkheid een alarm in te stellen om mensen te attenderen op een dreigende te hoge (hyper) of te lage (hypo) bloedglucosewaarde. Ook geeft de RT-CGM aan of de bloedglucose aan het stijgen of aan het dalen is. Een nadeel is dat de gemeten waarde in tijd wat achterloopt op de met een vingerprik verkregen bloedglucosewaarde. Om de sensor te ijken (kalibreren) en controleren, blijven ten minste twee vingerprikcontroles per dag noodzakelijk.

Op www.diabetesfederatie.nl leest u meer over RT-CGM.
facebook google plus