logo bloedsuiker
    Uitgave 5 - 2011, jaargang 26
Meer diabetes bij laagopgeleiden
Het aantal mensen dat gediagnosticeerd wordt met diabetes type 2 neemt toe. Dit komt door een verbeterde opsporing. Uit gegevens uit het Nationaal Kompas Volksgezondheid van december 2010 blijkt dat diabetes type 2 vaker voorkomt bij mensen die lagere school als hoogst voltooide opleidingsniveau hebben. In deze groep heeft 11,4% van de mensen (1 op de 9) diabetes type 2, terwijl dat percentage bij mensen met een universitaire opleiding op 3,1% ligt en gemiddeld in Nederland op ongeveer 4,5%. Ook overgewicht komt veel vaker voor bij de genoemde groep: 53,4% heeft overgewicht, 17,7% heeft ernstig overgewicht. Gemiddeld voor de hele bevolking zijn deze getallen 45,6% en 12,6%. Overgewicht vergroot het risico op het krijgen van diabetes type 2 en de kans op het ontstaan van complicaties bij mensen die al diabetes hebben.
Om ervoor te zorgen dat mensen met een laag opleidingsniveau hun “gezondheidsachterstand” ten opzichte van hoger opgeleiden inlopen, zal de gezondheidszorg voor mensen met lagere school als opleidingsniveau zeer waarschijnlijk op een andere manier moeten worden aangeboden dan nu vaak gebeurt. Aan de Vrije Universiteit wordt onderzocht hoe de gezondheidszorg voor deze mensen verbeterd kan worden.


facebook google plus