logo bloedsuiker
    Uitgave 4 - 2011, jaargang 26
Wie komt in aanmerking voor een diabeteshulphond?
In deze nieuwsbrief kunt u het verhaal lezen van Jelle en haar diabeteshulphond Pelle. Wellicht vraagt u zich af wanneer iemand in aanmerking komt voor een diabeteshulphond en welke kosten hieraan zijn verbonden.
Het opleiden van een diabeteshulphond kost veel tijd en geld. Daarom is een diabeteshulphond voorbehouden aan een selecte groep mensen. Personen die een hypo (een te laag bloedglucosegehalte) niet meer voelen aankomen, ook wel hypo unawareness genoemd, en mensen met brittle diabetes, een oncontroleerbare diabetes, kunnen een aanvraag indienen voor een diabeteshulphond bij Stichting Paqo. Alvorens dit te kunnen doen moeten alle mogelijkheden om de diabetes onder controle te krijgen, zijn geprobeerd. Bovendien moet de aanvrager gemotiveerd zijn de best mogelijke regulatie te behalen. Eveneens belangrijk is dat een eventuele werkgever geen bezwaar heeft tegen een diabeteshulphond en dat de behandeld arts/specialist achter de keuze staat.

Een diabeteshulphond wordt niet vergoed door zorgverzekeraars, zoals een blindengeleidehond. Wel komt Stichting Paqo de mensen daar waar mogelijk financieel tegemoet, onder meer door het werven van sponsoren in de omgeving van de aanvrager. De uiteindelijke kosten zijn dus voor iedere diabeteshulphond verschillend. Overigens overweegt de regering momenteel de vergoeding van andere hulphonden te staken, wat indirect een negatief effect kan hebben op de ontwikkeling van de diabeteshulphonden. Een training van een diabeteshulphond duurt ongeveer vijftien maanden. In die periode wordt de hond 24/7 getraind.
Een volledig getrainde diabeteshulphond kost bij benadering rond de € 12.000,-. Dit is inclusief de nazorg.
Voor meer informatie ga naar www.stichting-paqo.nl.
facebook google plus