logo bloedsuiker
    Uitgave 3 - 2011, jaargang 26
Combinatie kracht- en cardiotraining effectief
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een combinatie van cardio- en krachttraining een zeer gunstig effect heeft op de glucoseregulatie. Voor dit onderzoek zijn drie soorten trainingen met elkaar vergeleken: alleen cardiotraining, alleen krachttraining en een combinatie van beide. In alle groepen daalden de bloedglucosewaarden, maar in de cardio-krachtgroep het meest.
Glucose is brandstof voor de spieren, en daardoor heeft cardiotraining een gunstig effect op de bloedglucosewaarde. Door krachttraining wordt bovendien extra spierweefsel opgebouwd, waardoor het bloedglucoseverlagende effect wordt versterkt.

Bron; Journal of the American Medical Association (JAMA)
facebook google plusshutterstock 21001093