logo bloedsuiker
    Uitgave 12 - 2010, jaargang 25
‘Wij hebben meer tijd dan de huisarts’
De praktijkondersteuner
De meeste mensen met diabetes type 2 zijn onder behandeling in de huisartsenpraktijk. Steeds vaker zien we dat huisartsen een praktijkondersteuner aantrekken voor de begeleiding van mensen met diabetes en andere chronische aandoeningen. Hoe gaat de praktijkondersteuner te werk?

Het aantal mensen met diabetes en andere chronische aandoeningen is de laatste jaren sterk gestegen. De druk op huisartsen is hierdoor toegenomen. De praktijkondersteuner neemt daarom een aantal taken van de huisarts over. Dikwijls worden mensen nadat de huisarts de diagnose diabetes heeft gesteld, doorverwezen naar de praktijkondersteuner voor verdere begeleiding.

Spreekuur
Marianne de Zeeuw is al jaren werkzaam als praktijkondersteuner in Huisartsenpraktijk Bontenbal en Nof in Amsterdam-Osdorp. Naast mensen met diabetes begeleidt zij samen met een collega ook mensen met astma/COPD, hart- en vaataandoeningen en ouderen. Marianne: ‘Mensen met diabetes komen bij ons elke drie maanden op het spreekuur. Wij controleren of ze goed zijn ingesteld, bepalen het gewicht en de bloeddruk en geven voorlichting over diabetes en leefstijl. Mensen die niet goed ingesteld zijn of bij wie er andere problemen spelen, zien we vaker. Eén keer per jaar doen we een jaarcontrole waarbij we naast bovengenoemde zaken uitgebreid bloedonderzoek laten doen, een fundusfoto (foto van het oognetvlies) laten maken en voetenonderzoek doen. Wij begeleiden uitsluitend mensen met diabetes type 2 die tabletten of insuline gebruiken. Mensen met diabetes type 1, insulinepompgebruikers en kinderen gaan voor hun behandeling naar het ziekenhuis, waar zij worden begeleid door het diabetesteam, waaronder de internist en diabetesverpleegkundige.’

Overleg met huisarts
Marianne heeft regelmatig overleg met de huisartsen in de praktijk. ‘Eén keer per week bespreken we samen de mensen bij wie zich problemen voordoen. In principe hoeven mensen niet meer voor diabetescontrole bij de huisarts te komen. Uiteraard verwijs ik ze wel naar hem door wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld als tijdens een onderzoek blijkt dat er bij iemand sprake is van wondjes, bijwerkingen van medicatie of complicaties.’

Verbetering zorg

De komst van de praktijkondersteuner in huisartsenpraktijken heeft in haar ogen geleid tot een kwaliteitsverbetering van de zorg voor mensen met chronische aandoeningen. Marianne: ‘Wij hebben meer tijd voor de mensen dan de huisarts en zijn laagdrempelig. Je leert de mensen goed kennen, je kent hun voorgeschiedenis. We volgen de mensen nauwgezet en zorgen ervoor dat ze blijven komen. Er zitten in onze praktijk veel mensen uit andere culturen en dat vraagt extra tijd, denk alleen maar aan het taalprobleem of de andere manier van ziektebeleving.’

Diabetesverpleegkundige
‘Bij het opzetten van het spreekuur voor mensen met diabetes hebben wij enkele jaren geleden ondersteuning gehad van diabetesverpleegkundigen uit het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Zij organiseren ook regelmatig bijscholingscursussen voor praktijkondersteuners.’

Veel ervaring

De meeste praktijkondersteuners zijn ervaren zorgverleners. ‘Vaak hebben zij jarenlang gewerkt als verpleegkundige of doktersassistente voordat zij zich gespecialiseerd hebben tot praktijkondersteuner’, zegt Marianne, zelf ergotherapeut van huis uit. ‘Veel praktijkondersteuners hebben bijvoorbeeld een post HBO opleiding gevolgd voor praktijkondersteuner. Naast veel vakkennis hebben zij ook mensenkennis en levenservaring en dat is belangrijk bij de behandeling van een complexe aandoening als diabetes waarbij vaak meerdere factoren een rol spelen.’
facebook google plusmarianne zeeuw
Marianne de Zeeuw: ‘Wij controleren of de mensen goed zijn ingesteld, bepalen het gewicht en de bloeddruk en geven voorlichting over diabetes en leefstijl. Mensen die niet goed ingesteld zijn of bij wie er andere problemen spelen, zien we vaker’