logo bloedsuiker
    Uitgave 11 - 2010, jaargang 25
Geldigheid rijbewijs teruggebracht van tien naar vijf jaar
Voor mensen met diabetes is de maximale geldigheidstermijn van het rijbewijs teruggebracht van tien naar vijf jaar. Deze verandering heeft te maken met nieuwe Europese regelgeving waaraan de Nederlandse overheid zich moet houden. De nieuwe regel gaat in zodra het huidige rijbewijs is verlopen. Mensen met een rijbewijs met een geldigheidsduur van tien jaar, hoeven deze pas te verlengen zodra de termijn is verlopen.
facebook google plus