logo bloedsuiker
    Uitgave 10 - 2010, jaargang 25
Het effect van chroom- en kaneelsuppletie
Regelmatig verschijnen er berichten in de media dat kaneel- en chroomsupplementen een gunstig effect zouden hebben op de diabetesregulatie van mensen met diabetes type 2. In mei dit jaar promoveerde Nanno Kleefstra, arts en medeoprichter van Stichting Langerhans, op een onderzoek naar de effectiviteit van zelfhulpmiddelen bij mensen met diabetes type 2.

Geen verbetering
Kleefstra analyseerde onder meer de recente wetenschappelijke onderzoeken naar het gebruik van chroom- en kaneelsupplementen. In zijn studie concludeert hij dat noch kaneel, noch chroom leiden tot een verbetering in de behandeling van westerse mensen met diabetes type 2.

Chroom
Chroomsuppletie leidde in een studie bij Chinese mensen tot een lichte daling van het HbA1c (de gemiddelde glucosewaarde) en gaf bij mensen die geen diabetes hadden een geringe gewichtsreductie te zien. Echter onderzoeken die later werden uitgevoerd bij westerse mensen leverden geen verbetering op van het HbA1c, lichaamsgewicht, bloeddruk, insulineresistentie en lichaamsvet.

Kaneel
Wat betreft kaneel liet een dubieus onderzoek uit Pakistan een daling van de nuchtere glucosewaarde zien bij mensen met diabetes type 2. Een beter uitgevoerd onderzoek in de Verenigde Staten liet eveneens een daling zien van de nuchtere glucosewaarde, maar dit onderzoek werd gedaan bij mensen die een voorstadium van diabetes type 2 hadden. In een andere studie werd gekeken of kaneel een gunstig effect heeft op de glucosewaarde na de maaltijd. Hiervan werd geen duidelijk effect gevonden.
facebook google plusnanno kleefstra2
Nanno Kleefstra concludeert in zijn studie dat noch kaneel, noch chroom leiden tot een verbetering in de behandeling van westerse mensen met diabetes type 2
Foto Ed Kooreman