logo bloedsuiker
    Uitgave 9 - 2010, jaargang 25
OPROEP
Prijs voor welzijn van kinderen met diabetes
Komend najaar wordt de tweejaarlijkse Leonard-prijs uitgereikt; een initiatief van de Stichting Diabetes Education Study Group Nederland (DESG). De prijs is een eerbetoon aan een persoon (of groep personen) die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het welzijn van het kind met diabetes. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.500,- verbonden. Met name kinderen zelf wordt gevraagd namen te noemen van personen, of groepen voor te dragen. Gezien de grote verscheidenheid van onderscheidingen voor artsen wordt de prijs toegekend aan een niet-medicus.

Inzenden kan tot 1 november bij dr. H.M. Reeser, per mail via leonardprijs@reeser.demon.nl. Of per brief aan
dr. H.M. Reeser, kinderarts-endocrinoloog, p/a Juliana Kinderziekenhuis, postbus 60604, 2506 LP Den Haag.
facebook google plus