logo bloedsuiker
    Uitgave 8 - 2010, jaargang 25
Metformine en vitamine B12 tekort
Langdurige behandeling met metformine kan leiden tot een tekort aan vitamine B12 bij mensen met diabetes type 2 die insuline spuiten. De hoeveelheid vitamine B12 in het bloed daalt op het moment dat de behandeling met metformine begint, en blijft vervolgens verder dalen. Dat laatste was nog niet eerder bekend. Bij sommige mensen daalt de hoeveelheid vitamine B12 zo sterk, dat ze wellicht extra vitamine B12 moeten nemen. Vitamine B12 zit in dierlijke producten als vlees en zuivel. Het speelt een rol in de aanmaak van rode bloedcellen en de werking van het zenuwstelsel.

Bij eerdere studies bleef de hoeveelheid vitamine B12 tijdens behandeling met metformine binnen de normale waardes. Dat komt waarschijnlijk doordat die studies vrij kort duurden. De onderzoekers vermoeden dat metformine ook tot een tekort aan vitamine B12 kan leiden bij mensen met diabetes die geen insuline spuiten.
Op dit moment wordt de hoeveelheid vitamine B12 bij mensen met diabetes type 2 die langdurig metformine gebruiken niet standaard regelmatig gecontroleerd. De onderzoekers concluderen op basis van dit onderzoek dat dat wellicht wel zou moeten.

Bron: www.leesbaaronderzoek.nl
facebook google plus