logo bloedsuiker
    Uitgave 7 - 2010, jaargang 25
Meer voorlichting voor mensen
met diabetes type 2
Het VU medisch centrum (VUmc) en Novo Nordisk hebben op 10 mei jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend om PRISMA (PRo-actieve Interdisciplinaire Self MAnagement educatie) ook via huisartsen en zorggroepen aan te bieden. PRISMA, een educatieprogramma voor mensen met
diabetes type 2 gericht op ‘empowerment', helpt mensen met diabetes type 2 hun kennis over diabetes te vergroten en door zelfmanagement meer grip op hun diabetes te krijgen. Na een pilotperiode in 2006 en 2007 biedt het VUmc het programma aan zijn patiënten aan. Novo Nordisk ondersteunt de training, coaching en implementatie voor huisartsenpraktijken en zorggroepen ter verbetering van diabetesbehandeling en -zorg.

PRISMA is bij het VUmc een vast onderdeel van de diabeteszorg. Iedereen die voor het eerst bij de internist komt vanwege diabetes type 2, wordt doorverwezen naar het PRISMA-programma. Medisch psycholoog en bestuurslid van het VUmc Diabetescentrum professor Frank Snoek is projectleider van PRISMA en ziet dat het programma werkt voor mensen met diabetes. Zelfmanagement is het kernbegrip bij PRISMA. Het is een educatieprogramma waarbij mensen met diabetes tijdens groepsbijeenkomsten leren wat diabetes precies is en doet, wat een leven met diabetes voor hen betekent en hoe ze meer grip krijgen op hun diabetes. Aan de hand van een persoonlijk actieplan is de patiënt beter in staat zelf beslissingen te nemen en zorg te dragen voor zijn/haar diabetes. Het programma bestaat uit twee bijeenkomsten.
Novo Nordisk gaat PRISMA, dat VUmc via zijn Diabetescentrum aanbiedt, nu ook op het niveau van huisartsenpraktijken en zorggroepen introduceren.
facebook google plus