logo bloedsuiker
    Uitgave 4 - 2010, jaargang 25
Diabetes type 2 is erfelijk
Naaste familieleden van mensen met diabetes type 2 hebben een verhoogde kans om ook diabetes type 2 te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van de familieleden dit weet. Reden voor het Diabetes Fonds om in april en mei de campagne over diabetes type 2 en erfelijkheid te voeren. Op de site www.diabetesfonds.nl staat een online test voor familieleden, om hun risico te bepalen.
facebook google pluserfelijkheidstest banner