logo bloedsuiker
    Uitgave 4 - 2010, jaargang 25
Elektronisch PatiŽnten Dossier Ė EPD
Stel u woont in Groningen en u wordt ziek tijdens uw vakantie in Zeeland. U bezoekt een lokale huisarts of ziekenhuis. De behandelend arts aldaar kan in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) uw medische geschiedenis nalezen. Het EPD is een beveiligd digitaal patiëntendossier waarmee artsen, apothekers en specialisten snel en betrouwbaar gegevens kunnen uitwisselen. Dit kan de behandeling ten goede komen. Het is immers in het belang van de patiënt dat de arts kan beschikken over de gegevens die voor de behandeling relevant zijn.


Het Elektronisch Patiënten Dossier wordt in Nederland mogelijk wettelijk verplicht en landelijk ingevoerd. Het wetsvoorstel hiervoor ligt ter goedkeuring in de Eerste Kamer.
Een paar belangrijke feiten op een rij:
  • Alleen behandelaars die een behandelrelatie met de patiënt hebben, hebben toegang tot het EPD. Voor de toegang zijn een goedgekeurd computersysteem, een speciale toegangspas en een pincode noodzakelijk. Daarnaast wordt toegang tot het systeem altijd geregistreerd. Hierdoor is altijd bekend wie gegevens heeft ingezien.
  • Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en keuringsartsen hebben geen toegang tot het EPD.
  • Patiënten hebben recht op inzage in hun dossier. Zij kunnen hiervoor terecht bij hun behandelaar.
  • Patiënten kunnen informatie die zij niet voor iedere behandelaar zichtbaar willen laten maken, laten afschermen. Hiervoor kan men een verzoek indienen bij de behandelaar.

Naast de vele voordelen die het EPD biedt, stuit de invoering ervan ook op weerstand. Ruim 400.000 mensen hebben bezwaar aangetekend tegen opname in het dossier. Zij verwachten problemen op het gebied van veiligheid, privacy en juridische issues. Op privacygebied bestaat de vrees dat onbevoegden zich toegang tot het systeem zullen verschaffen.


Bron: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
facebook google plus