logo bloedsuiker
    Uitgave 2 - 2010, jaargang 25
Vraag & Antwoord
Ik ben 82. Onlangs werd bij mij nuchter een glucosewaarde geprikt. Deze was 5,8 mmol/l. Is dit goed?
Eelco Meesters:
Ja, een waarde van 5,8 mmol/l nuchter is goed. Op dit moment worden de volgende grenzen gehanteerd: een nuchtere glucosewaarde boven de
7,0 mmol/l (tweemaal bepaald) of een waarde boven de 11,1 mmol/l bepaald op een willekeurig tijdstip, zijn bewijzend voor diabetes. Onder de 6,0 mmol/l is er geen sprake van diabetes. Ligt de nuchtere glucosewaarde tussen de 6 en 7 mmol/l dan spreken we van een “gestoorde nuchtere glucose”. Omdat dit een voorstadium van diabetes kan zijn, wordt aangeraden om de bloedglucose dan jaarlijks te laten controleren.

De laatste jaren heb ik acht keer een antibioticakuur gehad. De laatste drie keer voor een bacteriële infectie van mijn prostaat. Kan ik iets doen om dit in de toekomst te voorkomen? Ik heb diabetes type 2 sinds 2007. Hiervoor gebruik ik driemaaldaags 500 mg metformine.
Eelco Meesters:
Mensen met diabetes zijn gevoeliger voor bacteriële infecties. Daarbij komt dat prostatitis een lastige aandoening is. Regelmatig moet hier langdurig antibiotica voor worden gegeven. Toch zie je regelmatig dat de ontsteking terugkomt, zowel bij mensen zonder diabetes als met diabetes. Mocht uw diabetesinstelling niet goed zijn, dan kunt u in overleg met uw arts proberen deze te verbeteren. Dan wordt u minder gevoelig voor infecties.

Ik heb in toenemende mate last van wintertenen. Heb ik daarom meer kans om neuropathie te krijgen?
Victor Gerdes:
Bij wintertenen knijpen de kleinere bloedvaten in de voeten overmatig samen bij koude. Op zich horen bloedvaten dat te doen, maar bij wintertenen gebeurt dit te sterk. Het komt onafhankelijk van diabetes voor. Door wintertenen heeft u niet meer kans op neuropathie, maar ik kan me wel voorstellen dat door neuropathie de klachten van wintertenen kunnen veranderen.Om wintertenen te voorkomen is het belangrijk de voeten warm te houden.
facebook google plusSCH04090512007
Victor Gerdes en Eelco Meesters zijn internisten uit het Slotervaartziekenhuis en hoofdredacteuren van Bloedsuiker. Vragen kunt u mailen naar redactie@bloedsuiker.nl