logo bloedsuiker
    Uitgave 12 - 2009, jaargang 24
Welke rol speelt internet bij uw diabetes?
Voor veel mensen is internet niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Ook Bloedsuiker communiceert steeds vaker met haar lezers via de website www.bloedsuiker.nl of via onze digitale nieuwsbrief. Reden voor de redactie om volgend jaar in kaart te brengen welke initiatieven er zijn op het gebied van diabetes en internet. En natuurlijk hoe deze gebruikt en gewaardeerd worden.
Bijvoorbeeld: speelt internet een belangrijke rol bij het zoeken naar informatie over uw diabetes? Downloadt u uw glucosewaarden van uw meter naar uw computer en mailt u deze naar uw behandelaar? Of wellicht heeft u een digitaal consult met uw behandelend arts tijdens uw vakantie of op andere momenten. Of zoekt u contact met andere mensen met diabetes via diabetesfora, hyves of facebook?
Kortom, mail het ons zodat we ook uw ervaringen kunnen verwerken in deze speciale uitgave van Bloedsuiker over digitale mogelijkheden. Mailen kan naar redactie@bloedsuiker.nl.
facebook google plus