logo bloedsuiker
    Uitgave 11 - 2009, jaargang 24
Diabetesopschool.nl
Wereld Diabetes Dag

Op 14 november is het Wereld Diabetes Dag. Op deze dag wordt er in de hele wereld stilgestaan bij diabetes. Dit jaar staat het thema "Diabetes op school" centraal. Zo gaat onder meer www.diabetesopschool.nl in de lucht. Deze site is bestemd voor ouders van schoolgaande kinderen met diabetes. En voor leerkrachten en begeleiders van leerlingen met diabetes in de klas. Voor ouders bevat deze site informatie en tips over hoe zij hun kind met diabetes goed voorbereid naar school kunnen laten gaan. Leerkrachten en begeleiders worden geadviseerd over wat zij kunnen en mogen doen voor kinderen met diabetes.

Diabetesopschool.nl is een initiatief van het Platform Wereld Diabetes Dag. Meer informatie over Wereld Diabetes Dag vindt u op: www.werelddiabetesdag.nl .
facebook google plus