logo bloedsuiker
    Uitgave 11 - 2009, jaargang 24
Diabetes, een rugzak voor het leven
In oktober verscheen het boek “Diabetes, een rugzak voor het leven” van Jacqueline Putker. Putker is diabetesverpleegkundige en werkt dit jaar 25 jaar in de diabeteszorg. Ze heeft dit boek geschreven als een cadeau voor zichzelf, maar vooral voor alle mensen die de afgelopen jaren hun verhaal aan haar hebben toevertrouwd. Ze zegt: ‘Er zijn weinig ziektes waarbij zo veel van de mensen zelf wordt verwacht. Dit boek gaat niet over medicijnen of het controleren van je glucosewaarden, maar over de “psychologische problemen” waar mensen met diabetes mee kampen. Hier wordt mijns inziens te weinig aandacht aan besteed. De nadruk ligt tegenwoordig vooral op het ontwikkelen en navolgen van protocollen en richtlijnen, waardoor de mens achter diabetes soms vergeten wordt.’

Herkenning
Het boek beschrijft veel praktijkvoorbeelden en zal voor veel mensen met diabetes een herkenning en erkenning zijn. Putker is naast diabetesverpleegkundige, auteur van diverse artikelen en columnist van het tijdschrift Diabetes & Leven. Het boek wordt uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum in Houten en kost € 16,50, ISBN 9789031374236.
facebook google plusOmslag Diabetes een rugzak voor het leven cover
Dit boek gaat niet over medicijnen of het controleren van je glucosewaarden, maar over de “psychologische problemen” waar mensen met diabetes mee kampen