logo bloedsuiker
    Uitgave 10 - 2009, jaargang 24
Collecteren voor het Diabetes Fonds
Van 1 t/m 7 november zijn er 30.000 vrijwilligers op de been om te collecteren voor het Diabetes Fonds. In 1982 collecteerde het Diabetes Fonds voor het eerst. Vorig jaar werd het recordbedrag van € 2.075.852,57 bijeen gebracht. Het Diabetes Fonds is volledig afhankelijk van particuliere giften en donaties. De jaarlijkse collecte is de belangrijkste bron van inkomsten. Een groot deel van het geld gaat naar wetenschappelijk onderzoek.

Zou u ook willen collecteren? Meer informatie vindt
u op www.diabetesfonds.nl/collecte.
facebook google plusdiabfonds