logo bloedsuiker
    Uitgave 09 - 2009, jaargang 24
Veel gezondheidswinst met kleine aanpassingen
www.happyazm.nl
Op deze site leest u dat kleine aanpassingen in uw leefstijl, behoorlijke gezondheidsverbeteringen kunnen opleveren. De aanpassingen moeten gezocht worden in de BRAVO- thema's, oftewel mensen die regelmatig Bewegen, niet Roken, matig zijn met Alcohol, zorgen voor goede Voeding en voldoende Ontspanning, zijn gezonder dan mensen die dat niet doen. Maastrichtse cardiologen willen de toename van hart- en vaatziekten afremmen met behulp van het HAPPY-programma, het Heart Attack Prevention Program for You. Dit is een online-interventie-programma. Vooralsnog wordt het programma alleen aangeboden aan medewerkers van het azM (academisch ziekenhuis Maastricht). Met succes, aldus de Maastrichtse cardiologen: ‘Bij de deelnemers is een daling van de kans op een hartinfarct opgetreden van twaalf procent, waar een toename van negen procent kon worden verwacht.'
facebook google plus