logo bloedsuiker
    Uitgave 09 - 2009, jaargang 24
Meer controle dankzij diabetesrevalidatie

Mensen met diabetes die er niet in slagen ondanks begeleiding goed met hun aandoening om te gaan, kunnen een dagbehandelprogramma volgen bij de Diabetesrevalidatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, Centrum voor Revalidatie. Het programma dat zij volgen duurt twee keer zes weken. In die periodes komen de deelnemers één dag per week naar Beatrixoord in Haren. Zij volgen het programma in groepen van ongeveer acht personen. Het blijkt dat de mensen veel van elkaar leren en elkaar stimuleren en motiveren.

Dit is het enige diabetesrevalidatieprogramma in Nederland. Het programma is erop gericht dat de deelnemers zich bewust worden van hun leven met diabetes. Verder krijgen zij een activiteitenprogramma waarmee ze thuis aan de slag kunnen met hun aandoening. Het blijkt dat de mensen door dit programma weer de baas worden over hun diabetes. Dit heeft ook een positief effect op de bloedglucose. Diabetesrevalidatie blijkt een nuttige aanvulling te zijn op de gebruikelijke diabeteszorg. Dit revalidatieprogramma  wordt erkend door het College van zorgverzekeraars. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar (050 533 8375). Of kijk op  www.centrumvoorrevalidatie-umcg.nl.

facebook google plus