logo bloedsuiker
    Uitgave 07 - 2009, jaargang 24
Tien miljoen voor Actieprogramma Diabetes
Op 1 maart is het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) van start gegaan. Dit programma richt zich op een meer integrale aanpak van diabetes, met als doel preventie en zorg dichter bij elkaar te brengen. Het NAD bundelt de acties en initiatieven die gericht zijn op het optimaliseren van preventie van diabetes en de zorg voor mensen met diabetes. De acties betreffen o.a. voorlichting en vroege opsporing van diabetes, de versterking van de positie van mensen met diabetes, de organisatie van ketenzorg, het bestrijden van belemmerende wet- en regelgeving en het e-diabetesdossier integreren in het nationaal elektronisch patiëntendossier.

Het ministerie van VWS heeft tien miljoen beschikbaar gesteld voor het NAD. Het programma kent een looptijd van vier jaar en wordt uitgevoerd door de Nederlandse Diabetes Federatie; de koepel van organisaties die zich richten op de zorg voor mensen met diabetes.

Het complete programmavoorstel is te lezen op www.diabetesfederatie.nl.
facebook google plusabklinknad19maart