logo bloedsuiker
    Uitgave 05 - 2009, jaargang 24
Spoorwegmachinisten en chauffeurs met diabetes
Medische richtlijnen voor spoorwegmachinisten en chauffeurs met diabetes

Zoals elders in deze nieuwsbrief is te lezen, kunnen mensen met diabetes type 1 geen piloot worden. Voor mensen met diabetes type 2 is dit onder bepaalde voorwaarden mogelijk wanneer zij tabletten gebruiken. Hoe staat het met de treinmachinist en de vrachtwagenchauffeur?

‘Iemand met diabetes type 1 kan geen treinmachinist worden’, vertelt bedrijfsarts dr. Chris Kant van de polikliniek Mens en Arbeid in het Amsterdam Medisch Centrum (AMC). ‘Mensen met diabetes type 2 mogen wel een trein besturen wanneer zij uitsluitend tabletten voor hun diabetes gebruiken. Zodra iemand naast de tabletten ook insuline moet gaan spuiten, mag dat niet meer.’

Ontheffing
‘In sommige gevallen wordt er echter een ontheffing gegeven. Bijvoorbeeld aan een ervaren machinist met een goede diabetesinstelling en geen complicaties. Deze mensen worden individueel beoordeeld. We streven ernaar om zoveel mogelijk de inzetbaarheid in de eigen functie te behouden.’

Groot rijbewijs
Ook de richtlijnen voor het verkrijgen of verlengen van het groot rijbewijs zijn vrij streng. Een onderzoek door een onafhankelijke internist en een oogarts zijn hiervoor noodzakelijk. Iemand moet vrij zijn van complicaties, hypo’s goed voelen aankomen en hiermee om kunnen gaan. Daarnaast zijn een goede diabetesinstelling, zelfcontrole en regelmatige controle door arts of diabetesverpleegkundige vereist.

Insuline
Chauffeurs die insuline gebruiken, kunnen een groot rijbewijs krijgen met een geldigheid van drie jaar. Het groot rijbewijs voor chauffeurs die tabletten gebruiken die hypo’s kunnen veroorzaken, is vijf jaar geldig. Chauffeurs die tabletten gebruiken die doorgaans geen hypo kunnen veroorzaken, krijgen een groot rijbewijs voor tien jaar.

Bronnen:
1. Aviation Medical Centre – Schiphol  
2. Diabetesvereniging Nederland
facebook google plus