logo bloedsuiker
    Uitgave 04 - 2009, jaargang 24
Media Prize voor producties over diabetes
Dit jaar doet Nederland voor het eerst mee aan de nationale en internationale verkiezing voor de Novo Nordisk Media Prize 2009. De prijs wordt uitgereikt in drie categorieën: print-media, televisie en online media.

Inzenden
Nominaties kunnen tot 10 mei aanstaande worden ingezonden. Voorwaarde is dat de producties of artikelen zijn verschenen in de periode van 1 mei 2008 t/m 30 april 2009 in onafhankelijke, niet-medische media. Alle artikelen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.

Bewustwording
Met deze Media Prize wil Novo Nordisk een goede berichtgeving over diabetes stimuleren, met als doel de bewustwording rondom deze chronische aandoening te vergroten.

Inzenden kan via www.changingdiabetes.nl/mediaprize .
facebook google plus