logo bloedsuiker
    Uitgave 03 - 2009, jaargang 24
Depressie? Doe er wat aan!
Depressie en diabetes gaan slecht samen. Maar liefst één op de tien mensen met diabetes kampt met een depressie. Slechts bij de helft van hen wordt de depressie herkend. Dit blijkt uit internationaal onderzoek.

Klachten herkennen
Toch is het belangrijk een depressie bij mensen met diabetes tijdig te herkennen en te behandelen. Op de eerste plaats omdat de mensen zich niet goed voelen, maar ook omdat depressieve mensen met diabetes vaak slechter zijn ingesteld en meer moeite hebben met de zelfcontrole.

Therapie via internet

Het VU Medisch Centrum heeft in samenwerking met het Trimbos Instituut een zelfhulpcursus samengesteld voor mensen met diabetes en depressieve klachten.

www.diabetesgestemd.nl
Op de site www.diabetergestemd.nl kunnen mensen die last hebben van somberheid, spanning, lusteloosheid en/of angsten aan de hand van een test laten bepalen of de cursus voor hem of haar geschikt is. Het programma is sinds kort ook toegankelijk voor mensen met diabetes die antidepressiva gebruiken.

Acht lessen
De zelfhulpcursus bestaat uit acht, wekelijks te volgen, lessen. In deze lessen leren mensen vaardigheden waarmee ze zichzelf kunnen wapenen tegen een depressie. De cursus is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie; een bewezen succesvolle therapievorm.

Een coach
Mensen die de lessen gaan volgen krijgen online begeleiding van een coach. Omdat de gegevens voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, is deelname gratis. De privacy van mensen is geheel gewaarborgd. www.diabetergestemd.nl wordt gefinancierd door het Diabetesfonds.
facebook google plusshutterstock 18960637
Mensen met diabetes met depressieve klachten zijn vaak slechter ingesteld en hebben meer moeite met de zelfcontrole