logo bloedsuiker
    Uitgave 01 - 2009, jaargang 24
Zorgwijzer type 2
De Diabetesvereniging Nederland is vernieuwd. In november introduceerde zij een nieuw logo, een nieuwe website en een nieuwe ledenwerfcampagne. Eind dit jaar komt de DVN met de Diabetes Zorgwijzer type 2, waarmee u kunt controleren of u goede diabeteszorg krijgt.

Midden december krijgen alle leden van de Diabetesvereniging Nederland de Diabetes Zorgwijzer type 2 in de bus. Maarten Ploeg, directeur van de DVN: ‘We hopen dat mensen met dit boekje naar hun zorgverlener stappen en vragen om goede diabeteszorg.'

Leefstijl
In de Diabetes Zorgwijzer type 2 kunt u lezen wat goede diabeteszorg bij diabetes type 2 is. Er staat in hoe diabetes
type 2 wordt behandeld, welke medicijnen er zijn en waarom aanpassing van leefstijl zo belangrijk is. Ook wordt beschreven met welke zorgverleners iemand te maken kan krijgen en wat zij precies doen.

Checklist
Een belangrijk onderdeel is de "checklist controles". Op die lijst is in één oogopslag te zien welke controles er regelmatig moeten plaatsvinden om de kans op complicaties zo klein mogelijk te houden. Met de checklist kunt u gemakkelijk nagaan of u goede diabeteszorg krijgt. Ten slotte is te lezen wat u kunt doen als u ontevreden bent over de zorg die u krijgt: van een gesprek met de zorgverlener tot het indienen van een klacht.

Wilt u ook de Zorgwijzer ontvangen? Word dan nu lid van DVN. Neem voor meer informatie of voor aanmelding contact op met de Diabeteslijn (033) 46 30 566 of stuur een e-mail naar info@dvn.nl.
facebook google pluslogodvn