logo bloedsuiker
    Uitgave 01 - 2009, jaargang 24
Bang voor hypo’s
Mensen die al lang diabetes hebben, voelen soms hun hypo's (te laag bloedglucosegehalte) niet meer goed aankomen, ook wel "hypo-unawareness" genoemd.

Dit kan tot gevolg hebben dat ze angstig worden voor hypo's. Om deze lage glucosewaarden te vermijden gaan sommige mensen extra veel eten. Anderen durven de deur niet meer uit omdat ze bang zijn overvallen te worden door een hypo. In een enkel geval wordt het hele leven beheerst door de angst voor hypo's.

Voor deze mensen kan het zinvol zijn om een "hypo awareness training" te volgen. Hier leren mensen opnieuw de symptomen van een hypo te herkennen. Op verschillende plekken in Nederland worden deze trainingen gegeven. Vraag hiernaar bij uw behandeld arts of diabetesverpleegkundige.
facebook google plus