logo bloedsuiker
    Uitgave 10 - 2008, jaargang 23
Roy Derks bezoekt WDF-project in Tanzania
‘Bewustwording rondom ernst van diabetes komt op gang'

‘Als bij een kind in Tanzania diabetes type 1 wordt ontdekt, heeft het gemiddeld een overlevingskans van één jaar. Nog schrijnender is dat naar verwachting vier van de vijf kinderen die door diabetes wordt getroffen, al is overleden nog voordat de ziekte is gediagnosticeerd', vertelt Roy Derks.

Roy Derks (27) heeft diabetes type 1 sinds zijn twintigste. In oktober 2008 was hij één van de deelnemers van de Kilimanjaro Challenge. Nadat hij de hoogste berg van Afrika had beklommen, bezocht hij met twee medereizigers, Bas van de Goor en Petra Seegers, een project van de World Diabetes Foundation (WDF) in Tanzania. De WDF ondersteunt in Tanzania vijf klinieken van waaruit 108 kinderen met diabetes type 1 tot hun achttiende worden behandeld voor diabetes.

Prioriteit 
‘Toen we net aankwamen bij de kliniek in Moshi, waren we enigszins teleurgesteld. We werden door een ziekenhuis geleid waarvan een vleugel gereserveerd was voor mensen met HIV/AIDS. Slechts het laatste kamertje in de gang was bestemd voor mensen met diabetes. In Tanzania hebben AIDS, malaria en TBC prioriteit, terwijl feitelijk meer mensen sterven aan diabetes of aan de complicaties ervan. Gelukkig komt de laatste jaren, mede dankzij projecten als deze, de bewustwording rondom de ernst van diabetes op gang.'

Passie
De passie van de artsen en verpleegkundigen maakte veel goed. ‘De diabeteshulp aan kinderen wordt financieel mogelijk gemaakt door de WDF, maar is helemaal opgezet door de lokale bevolking. Ze doen dit met veel enthousiasme en boeken stap voor stap vooruitgang. De slechte bereikbaarheid van de kliniek is bijvoorbeeld een probleem. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen niet kunnen komen. Om dit te ondervangen gaan ze binnenkort met mobiele klinieken door het land rijden om er zeker van te zijn dat de kinderen hun behandeling krijgen. Daarnaast realiseren mensen zich vaak niet dat diabetes een chronische aandoening is, die elke dag behandeld moet worden. Er is sprake van een enorme kennisachterstand. Daarom wordt er ook veel geïnvesteerd in de educatie van de ouders.‘

Contrast
‘Voor ons was het confronterend om hier rond te lopen. Wij droegen een insulinepomp met een continue glucosesensor, die we als deelnemers aan de Kilimanjaro Challenge mochten uitproberen. Deze pomp kost duizenden euro's. En dan zie je dat in Tanzania kinderen sterven omdat het geld voor een basale diabetesbehandeling ontbreekt. Het contrast kon niet groter zijn.'

WDF
De WDF, een initiatief van Novo Nordisk, wil de slechte gezondheidsvoorzieningen van mensen met diabetes in ontwikkelingslanden structureel verbeteren. Op dit moment heeft de WDF 164 projecten in 77 verschillende landen, waaronder drie kinderprojecten in Bangladesh, Kenia en Tanzania.

Mee lezen? www.changingdiabetes.nl
facebook google pluswdf roy derks
Roy Derks: ‘Wij droegen een insulinepomp met een continue glucosesensor, die we als deelnemers aan de Kilimanjaro Challenge mochten uitproberen. Deze pomp kost duizenden euro's. En dan zie je dat in Tanzania kinderen sterven omdat het geld voor een basale diabetesbehandeling ontbreekt. Het contrast kon niet groter zijn.'