logo bloedsuiker
    Uitgave 09 - 2008, jaargang 23
Landelijke regelingen voor ondersteuning op scholen
Hieronder treft u een overzicht van regelingen waarop u een beroep kunt doen om extra ondersteuning aan te vragen voor uw kind met diabetes op school.

Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG). Er bestaat recht op TOG als uw kind door zijn handicap aanzienlijk meer afhankelijk is van verzorging, begeleiding en toezicht, dan een gezond kind van dezelfde leeftijd. De regeling TOG is er voor thuiswonende gehandicapte kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. U kunt dit dus aanvragen zodra het kind drie jaar is. De Sociale VerzekeringsBank regelt de TOG. Het is meestal zo dat het kind naast de diabetes nog een andere aandoening moet hebben om hiervoor in aanmerking te kunnen komen. Zie verder voor de voorwaarden: http://www.svb.nl/internet/nl/regelingen/tog/index.jsp

Thuiszorg. Indien het spuiten op school problemen geeft, zou u kunnen vragen of de thuiszorg dit op vaste tijden kan gaan doen. http://thuiszorg.startpagina.nl/
Er bestaan ook Specialistische Kinderverpleegkundigen Thuiszorg en Kinderthuiszorgteams.

Persoons Gebonden Budget (PGB). Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf de zorg regelen die er nodig is als er thuis door lichamelijke of psychische problemen hulp nodig is. U bepaalt zelf wie er komt, hoe vaak u zorg krijgt, op welke manier en op welke tijden. Zie ook: http://www.svb.nl/internet/nl/regelingen/pgb/index.jsp

Rugzakje of AWBZ-zorg op school. Veel kinderen met een beperking doen het prima in het regulier of speciaal onderwijs, met of zonder Rugzakje. Er is echter ook een groep leerlingen die aanvullende voorzieningen nodig heeft. Een voorbeeld hiervan is de AWBZ-zorg. Informatie hierover staat in de nieuwe digitale brochure "AWBZ-zorg op school?". Deze digitale brochure is ontwikkeld vanuit het project Ouders en Rugzak van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad).
Het gaat om aanvullende hulp in de vorm van bijvoorbeeld persoonlijke verzorging en verpleging of ondersteunende begeleiding op school. In de digitale brochure staat hoe deze AWBZ-zorg in het onderwijs kan worden ingezet en hoe ouders dit kunnen aanvragen.
Ook staan er in de brochure handige adressen en telefoonnummers van organisaties die hierbij ondersteuning kunnen bieden, zoals ouderverenigingen. Ouderverenigingen kunnen informatie geven over de indicatie en aanvraag van AWBZ-middelen op school. De digitale brochure is te vinden op www.oudersenrugzak.nl/awbzzorg.pdf. en http://www.oudersenrugzak.nl/

De studiefinanciering heeft speciale regelingen voor studenten die door hun handicap meer tijd nodig hebben voor hun studie. Zie: http://www.onderwijsenhandicap.nl/

De stichting Ziezon staat voor een landelijk netwerk voor ziek zijn & onderwijs. Zij behartigt de belangen van zieke leerlingen die achterstand oplopen op school door het vele verzuim en zij kan in overleg met de scholen tot een aangepast lesprogramma komen voor uw kind. De consulente kan de lessen op de school van uw kind helpen afstemmen op de situatie en bijv. uw kind toch bepaalde toetsen laten maken onder bijzondere omstandigheden.
Er werken ongeveer 120 consulenten in Nederland. Zij werken vanuit de schoolbegeleidingsdiensten en vanuit de educatieve voorzieningen die verbonden zijn aan de academische ziekenhuizen. Via de link op de website http://www.ziezon.nl/ vindt u de consulent bij u in de buurt. U kunt zelf uw school om informatie vragen als u denkt dat uw kind door teveel verzuim een te groot gedeelte van het lesprogramma gaat missen.

Ziet u door al deze informatie niet meer goed wat bij u zou passen?
MEE is een organisatie bij u in de buurt. Daar werken deskundige mensen die u kunnen helpen bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd. MEE informeert, helpt bij moeilijke afwegingen en wijst zonodig de weg naar de juiste instanties.
MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en andere instanties en dus alleen gericht op uw belang. De diensten van MEE worden door de overheid betaald. Voor u is het daarom gratis. Zie http://www.mee.nl/.

Bron: adviesraad DAWN Youth

facebook google plus