logo bloedsuiker
    Uitgave 09 - 2008, jaargang 23
Professional
In de "Professional" neemt u een kijkje achter de schermen bij mensen die in de diabeteteszorg werken. In dit nummer is het woord aan neuroloog dr. Geert-Jan Biessels van het UMCU (Universitair Medisch Centrum Utrecht).

Uw beroep?
‘Als neuroloog houd ik me bezig met mensen met cognitieve* problemen en dementie. Ik begeleid hiervoor een onderzoeksgroep van zeven medewerkers. Daarnaast zorg ik voor de opvang van mensen met acute neurologische problemen op de EHBO. Door onze onderzoeken op het gebied van cognitieve problemen in relatie tot diabetes hebben we in de loop der jaren een duidelijker beeld gekregen over hoeveel schade de hersenen kunnen oplopen, welke mensen hiervan last kunnen krijgen en wat hiervoor de oorzaken kunnen zijn. We willen nu gaan onderzoeken wat mensen, op middelbare leeftijd al, zouden kunnen doen om deze problemen op latere leeftijd te voorkomen.

Uw relatie met diabetes?
In mijn studententijd was ik al betrokken bij een onderzoek naar diabetische neuropathie. Vervolgens ben ik me gaan richten op de hersenen. Uit onderzoeken is gebleken dat diabetes type 2 het risico op dementie verhoogt. Aderverkalking, hoge bloeddruk of overgewicht lijken dit risico verder te verhogen. Overigens is het niet zo dat geheugenproblemen en dementie bij mensen met diabetes een ander karakter hebben dan bij mensen zonder diabetes. Daarom is de benadering voor hen hetzelfde. Een huisarts weet wanneer dergelijke problemen reden zijn voor verder onderzoek op bijvoorbeeld een geheugenpoli.

Uw missie?
Het onderzoek naar de oorzaken van hersenschade bij diabetes zal worden voortgezet. We streven ernaar om iemand al in een vroeg stadium informatie te kunnen geven over het risico op eventuele problemen op latere leeftijd. En wanneer er reden is tot zorg, dan zouden we iemand al vroeg adviezen willen geven om latere schade te voorkomen. Dit zou geweldig zijn.

Belangrijk leermoment?
Onze onderzoeken hebben uitgewezen dat cognitieve problemen en dementie voornamelijk voorkomen bij mensen met diabetes type 2 en niet zozeer bij mensen met diabetes
type 1. Vanaf dat moment richten we onze onderzoeken op mensen met diabetes type 2. We weten al lang dat hoge bloedsuikers niet goed zijn voor de hersenen. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat insuline ook los van diabetes een rol speelt bij het goed functioneren van de hersenen. Het kan dus zijn dat bepaalde vormen van hersenschade kunnen ontstaan doordat het insulinesignaal niet goed doorkomt. Nu wordt onderzocht bij mensen met Alzheimer wat de rol van insuline is bij het ontstaan van hun dementie en of bijvoorbeeld het opsnuiven van insuline de cognitie kan verbeteren.

Wat kan beter?
Op de korte termijn is het belangrijk dat hulpverleners in de diabeteszorg zich meer bewust worden van eventuele cognitieve problemen bij mensen met diabetes. Deze problemen kunnen veel impact gaan hebben op iemands leven. Mensen zullen er zelf niet snel over klagen. Dit gaat meestal van de omgeving uit. Als deze problemen in een vroeg stadium worden herkend, kan met uitleg en begeleiding nog veel bereikt worden.

Wat als u zelf diabetes zou hebben? 
Ik denk niet dat ik veel dingen in mijn leven anders zou gaan doen. Wel zou ik duidelijk willen weten wat ik zelf kan doen om mijn glucosehuishouding buiten de medicijnen om te verbeteren. 


* Cognitieve problemen zijn problemen in de manier waarop de hersenen informatie verwerken. Bijvoorbeeld problemen met waarneming, concentratie of taalgebruik
facebook google plusbiessels
Neuroloog Biessels: ‘Door onze onderzoeken op het gebied van cognitieve problemen in relatie tot diabetes hebben we in de loop der jaren een duidelijker beeld gekregen over hoeveel schade de hersenen kunnen oplopen'