logo bloedsuiker
    Uitgave 08 - 2008, jaargang 23
Tijd voor de griepprik
Begin oktober krijgen 60-plussers en mensen met een chronische ziekte, waaronder mensen met diabetes, een oproep voor de griepprik van hun huisarts. Andere jaren kregen mensen boven de 65 jaar een oproep, maar deze leeftijd is verlaagd naar 60 jaar met als doel meer mensen tegen de mogelijke gevolgen van een griepinfectie te beschermen.

Half oktober t/m half november
De vaccinaties vinden plaats van half oktober t/m half november. In totaal krijgen ongeveer 4,7 miljoen mensen een uitnodiging voor de griepprik. Andere jaren ging ongeveer een kwart van de mensen niet op de uitnodiging in.

Voorkom complicaties
De griepprik biedt een effectieve bescherming tegen de gevolgen van een griep. Deze kunnen heel ernstig zijn. Denk aan complicaties als longontsteking of aan verergering van chronische hart- en vaatziekten, longziekten of nierziekten. Mensen met diabetes kunnen bovendien flink ontregeld raken als gevolg van de griep.
facebook google plusgriepprik