logo bloedsuiker
    Uitgave 07 - 2008, jaargang 23
depressie online behandelen
www.diabetergestemd.nl

Op deze site kunnen mensen met diabetes van achttien jaar en ouder die last hebben van depressiviteit, zelfstandig een cursus volgen via internet waarmee ze leren hun somberheid aan te pakken.

facebook google plusdiabetergestemd