logo bloedsuiker
    Uitgave 06 - 2008, jaargang 23
Kind met diabetes op school vaak slecht begrepen
Scholen in Nederland zijn er niet op ingericht om kinderen met diabetes goed te begeleiden. De zorg voor deze kinderen wordt vaak afgewenteld op de ouders en uit onderzoeken blijkt dat veel van de circa 6.000 kinderen met diabetes onder hun niveau presteren.

Het wordt tijd dat dit probleem op de landelijke agenda komt', meent kinderarts Pauline Stouthart. ‘Zorg voor chronisch zieke kinderen is een ondergeschoven kindje binnen het onderwijs. Het geld hiervoor is wegbezuinigd. Er zijn wel kinderen met een zogenaamd PGB (persoonsgebondenbudget), maar hier vallen kinderen met diabetes niet onder.'

Pauline Stouthart werkt als kinderarts in het Orbis Ziekenhuis in Sittard. Daarnaast is ze voorzitter van de landelijke werkgroep voor in hormoonziekten gespecialiseerde kinderartsen en voorzitter van DAWN Youth Nederland.

Hulp
De meeste kinderen met diabetes krijgen viermaal daags een insuline-injectie of gebruiken een insulinepomp. Dit houdt in dat ze ook tijdens schooltijd insuline moeten toedienen en hun bloedglucose moeten controleren. Totdat kinderen een jaar of acht, negen zijn kunnen ze dit niet zelf. Hiervoor zijn ze dus aangewezen op de hulp van een volwassene. Veel leerkrachten durven deze verantwoordelijkheid niet aan. Dit betekent dat hiervoor een ouder, opa, oma of wijkverpleegkundige naar de school moet komen.

Hoge belasting
Stouthart: ‘Dit is een enorme last voor de ouders. Een kind met diabetes is sowieso al een hoge belasting voor een gezin. Als er daarnaast ook nog allerlei logistieke problemen ontstaan, loopt de spanning vaak te hoog op. Veel moeders zien zich genoodzaakt om hun carrière op te geven. En soms resulteert de spanning in een echtscheiding of in een kind dat niet goed presteert op school.'

Terugtrekken
Op basis- en middelbare scholen zijn vaak geen leerkrachten aanwezig met voldoende kennis over diabetes. Ook voor de meer praktische zaken zijn scholen vaak niet uitgerust. Zo moet een kind met diabetes zich kunnen terugtrekken op een rustige plek om de bloedglucosewaarde te kunnen controleren en insuline toe te dienen. Hiervoor is vaak geen ruimte beschikbaar.

Glucagoninjectie
Ook is er een koelkast nodig waarin een glucagoninjectie bewaard kan worden. Dit is een injectie die toegediend moet worden als een kind in coma raakt door een ernstige hypoglykemie (te laag bloedglucosegehalte). Stouthart: ‘Ik ben wel eens op een school geweest waar de glucagon gewoon op de vensterbank in de lerarenkamer lag.'

Herkansing
‘Omdat er binnen scholen weinig kennis over diabetes aanwezig is, stuiten kinderen en ouders vaak op onbegrip', legt Stouthart uit. ‘Zo kan het gebeuren dat een kind tijdens een proefwerk opeens niet goed functioneert omdat het een te hoge of te lage bloedglucose heeft. In zo'n geval zou het kind een herkansing moeten kunnen krijgen.'

Eten tijdens de les
‘Ook is het belangrijk dat ze de gelegenheid hebben om tijdens een les wat te eten of een bloedglucose te prikken. Bovendien moeten de kinderen continu op hun ouders kunnen terugvallen met vragen. Ik noem de ouders wel eens de "denkende alvleesklier voor het kind". Deze kinderen moeten hun ouders kunnen bellen indien dit nodig is.'

DAWN
Pauline Stouthart is voorzitter van DAWN Youth Nederland. DAWN (Diabetes Attitudes Wishes and Needs) is een initiatief dat onderzoek doet en aandacht vraagt voor de psychosociale problematiek rondom diabetes.

Projecten ontwikkelen
Stouthart: ‘Deze problematiek komt meestal niet aan de orde in de spreekkamer. Hiervoor kunnen we geen recept voorschrijven, maar het is wel bepalend voor de kwaliteit van leven van mensen met diabetes. Met DAWN Youth gaan we in de nabije toekomst projecten ontwikkelen om aandacht te vragen voor de situatie van kinderen op school en deze te verbeteren.'
DAWN wordt financieel mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.

Voor meer informatie: www.changingdiabetes.nl
facebook google plusslapenopschool
Het kan gebeuren dat een kind tijdens een proefwerk opeens niet goed functioneert omdat het een te hoge of te lage bloedglucose heeft. In zo'n geval zou het kind een herkansing moeten kunnen krijgen