logo bloedsuiker
    Uitgave 04 - 2008, jaargang 23
Diabetes... Nou en?
Een persoonlijk boek van Wim Wientjens
"Ik ben Wim Wientjens. Zeventig jaar jong. Biochemicus. Zevenenvijftig jaar levend met diabetes."

Dat zijn de eerste woorden van het boek ‘Diabetes... Nou en?', geschreven door Wim Wientjens na lang aandringen van zijn omgeving. Het boek is onder andere een persoonlijke vertelling van zijn zevenenvijftig jaar met diabetes. Een verhaal over de veranderingen, verbeteringen maar ook verslechteringen in de diabeteszorg.

Overhandiging
Op 30 mei overhandigde Wim Wientjens tijdens de Invitational Diabetes Conference in Den Haag de eerste exemplaren aan mevrouw Els Borst-Eilers (voormalig minister VWS) en mevrouw Iris van Bennekom (plv. directeur-generaal Langdurige Zorg VWS).

Tegengeluid
‘Diabetes... Nou en?' is geschreven als een soort ‘tegengeluid'. Wientjens, die onder andere als vrijwilliger actief is voor de International Diabetes Federation (IDF) en
jarenlang voorzitter was van de Diabetesvereniging Nederland (DVN), vindt dat er veel ‘geschreven negatieve onzin' bestaat. In zijn boek beschrijft hij met grote stappen zijn leven met diabetes. Maar hij heeft vooral aandacht voor de wisselwerking tussen organisaties en mensen binnen de gezondheidszorg en voor de rol die politiek Den Haag hierin speelt.

Benieuwd naar zijn verhaal?
Ga naar www.changingdiabetes.nl/wim voor meer informatie. Hier kunt u ook online een exemplaar van ‘Diabetes... Nou en?' aanvragen. (zolang de voorraad strekt)
facebook google plusdiabetesnouen