logo bloedsuiker
    Uitgave 03 - 2008, jaargang 23
Niek Sniekers
Op 27 maart 2008 overleed Niek Sniekers op 69-jarige leeftijd. Sniekers was in 1986 de initiatiefnemer van Bloedsuiker, destijds nog Bloedsuiker<10 genaamd. Met Bloedsuiker<10 introduceerde hij het eerste magazine dat mensen met diabetes ging informeren over hun aandoening.

Eind jaren tachtig begon duidelijk te worden dat een goede instelling van mensen met diabetes van belang was met het oog op het voorkomen van diabetescomplicaties. Om een betere instelling te bereiken was het nodig om meerdere insuline-injecties per dag te nemen. Dit was destijds niet eenvoudig omdat de insulinepen nog niet bestond. Mensen waren dus nog aangewezen op spuiten en naalden voor hun injecties. Toch vond Niek Sniekers dat mensen met diabetes recht hadden op deze informatie. Ook realiseerde hij zich dat de mensen, om een goede diabetesinstelling te bereiken, kennis nodig hadden over hun aandoening. Niek Sniekers had een missie: 'het nationale HbA1c moet omlaag'.

Niek Sniekers was tussen 1979 en 2002 General Manager van eerst Nordisk en later Novo Nordisk. In die hoedanigheid heeft hij niet alleen veel betekend voor Novo Nordisk, maar vooral ook voor de diabeteszorg in Nederland. Hij zette scholingsinstituten op voor behandelaren, initieerde beroepsverenigingen en stimuleerde hen om zich steeds verder te professionaliseren. Ook speelde hij een belangrijke rol bij de vorming van de Nederlandse Diabetes Federatie. Voor zijn grote bijdrage aan de verbetering van de diabeteszorg in Nederland ontving hij in 2001 een koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Niek Sniekers heeft zich tot het eind van zijn leven ingezet voor een betere behandeling en zorg voor mensen met diabetes. Toen hij 65 werd nam hij als General Manager afscheid van Novo Nordisk Nederland en begon hij als Vice President of Global Health Novo Nordisk op het hoofdkantoor in Denemarken. In die hoedanigheid heeft hij zich vooral beziggehouden met het opzetten van projecten voor een betere diabeteszorg in derdewereldlanden, want de kwaliteit van leven van mensen met diabetes verhogen was zijn passie.
facebook google plusnieksniekers