logo bloedsuiker
    Uitgave 02 - 2008, jaargang 23
Herken een beroerte
Mensen met diabetes hebben een verhoogde kans om getroffen te worden door een beroerte. Een beroerte wordt meestal veroorzaakt door een bloedstolsel in de hersenen. Dit stolsel belemmert de toevoer van zuurstof tot een bepaald deel van de hersenen. Om de gevolgen van een beroerte te beperken is het belangrijk om snel te reageren.

De volgende symptomen kunnen duiden op een beroerte:
  • De mond staat scheef of een mondhoek hangt naar beneden.
Mond11.jpg
Twijfelt u? Vraag dan aan de persoon of hij of zij de tanden wil laten zien.

  • Een arm of been is verlamd.
Arm11.jpg
Twijfelt u? Vraag aan de persoon om beide armen tegelijkertijd horizontaal naar voren te strekken en de binnenzijde van de handen naar boven te draaien. Let op of een arm wegzakt of rondzwalkt.

  • Iemand praat onduidelijk of komt niet meer uit de woorden.
Spraak11.jpg
Twijfelt u? Vraag aan de persoon om een zin uit te spreken.

  • Reageer snel.
Tijd11.jpg
Stel vast hoe laat de klachten bij de persoon zijn begonnen. Indien de persoon binnen drie uren behandeld wordt, is de kans op herstel groter. Bel direct 112 want tijdverlies = hersenverlies.

Bron: Nederlandse Hartstichting
facebook google plus