logo bloedsuiker
    Uitgave 01 - 2004, jaargang 19
Aantal amputaties gedaald

Dankzij een goede preventie is sinds 1991 in Nederland het aantal mensen met diabetes dat één of meer amputaties van een teen, voet of onderbeen moet ondergaan, gedaald met 34 procent! Dr. Karel Bakker, internist in Heemstede en redactieadviesraadlid van Bloedsuiker, is al jaren zowel op nationaal als internationaal gebied de motor achter preventieve voetenzorg bij diabetes. Op 14 november 2003 ontving dr. Karel Bakker voor zijn werk in Los Angeles de eerste ‘Edward James Olmos Award' voor ‘Advocacy in Diabetic Foot Amputation Prevention'


Dr. Karel Bakker is voorzitter van de internationale werkgroep voor de diabetische voet (IWGDF). Deze werkgroep fungeert tevens als raadgever van de internationale diabetes federatie (IDF) als het gaat om voetzorg. Bakker ziet de Award als een waardering voor het vele werk dat in Nederland is verzet met het oog op preventie van de diabetische voet. Hij begon zelf in 1987 met de eerste Nederlandse voetenpoli-kliniek in het Spaarne Ziekenhuis in Heemstede. Hij merkte al gauw dat de gemiddelde opnameduur in zijn ziekenhuis van mensen met diabetes met voetcomplicaties daalde van 48 dagen tot 29 dagen per opname en het aantal amputaties met 44 procent. De daling van het aantal amputaties in Nederland is vooral te danken aan goed functionerende voetenpoli-klinieken en de inzet van veel meer podotherapeuten.


Voetwonden
Volgens de internationale werkgroep voor de diabetische voet moet het aantal amputaties nog verder kunnen dalen (tot wel vijftig procent!), mits de rol van de podotherapeut verder zal toenemen (en in Nederland in het verzekeringspakket blijft!). Daarnaast is aandacht voor preventie, educatie, multidisciplinaire behandeling van voetwonden, goede diabeteszorg en tijdige opsporing van groot belang. Hiertoe worden onder voorzitterschap van Karel Bakker wereldwijde richtlijnen opgesteld.facebook google plus