logo bloedsuiker
    Uitgave 04 - 2002, jaargang 17
zwangerschap & insuline analogen

Behandeling met insuline analogen resulteert in lagere bloedglucosewaarden vlak na de maaltijd. Bovendien hebben mensen die analogen gebruiken dikwijls minder last van hypo's. Een goede mogelijkheid voor zwangere vrouwen met diabetes?


Internist dr. H. de Valk ging tijdens het symposium Diabetes Mellitus en Zwangerschap, 4 oktober jongstleden, dieper in op het gebruik van insuline analogen tijdens de zwangerschap. Vr de introductie van de insuline analogen (aspart of lispro; merknamen NovoRapid of Humalog) gebruikten de meeste mensen humane (menselijke) insuline. Het duurt even voordat humane insuline haar werk doet, zelfs de snelwerkende humane insuline. Daarom is het verstandig deze insuline altijd een half uur voor het eten te injecteren. Daarbij komt dat de humane insuline vrij lang doorwerkt, ook nog als de bloedglucose al is gezakt. Dit kan hypo's tot gevolg hebben.


Sneller
Bij de insuline analogen is er een kleine verandering aangebracht in het insulinemolecuul. Hierdoor werkt een insuline analoog sneller. Mensen hoeven dan ook niet meer een half uur voor het eten insuline te spuiten. Dit kan vlak voor het eten, als het bord al op tafel staat. De snelle werking heeft tot gevolg dat de glucosepiek vlak na het eten beter wordt opgevangen. Bovendien is de insuline ook weer sneller uitgewerkt, waardoor de kans op hypo's vermindert.


Minder uitschieters
Uit onderzoek is gebleken dat de meeste mensen die overstappen van humane op analoge insuline, minder hoge glucosepieken hebben na de maaltijd. Ook hebben ze minder vaak hypo's, met name s nachts, terwijl het HbA1c* niet of nauwelijks verandert. Dit zijn winstpunten voor vrouwen die zwanger zijn. Ze hebben minder hoge uitschieters van hun bloedglucoses, zonder dat dit gepaard gaat met een toename van het aantal hypo's.


Onderzoek
Toch worden niet alle vrouwen met diabetes die zwanger willen worden ingesteld op insuline analogen. De Valk zegt hierover: De insuline analogen bestaan nog niet zo lang. Er is nog niet voldoende onderzoek gedaan om met zekerheid te zeggen dat ze onschadelijk zijn voor de vrucht. Het lijkt erop dat de analogen de placenta niet passeren, maar wat gebeurt in de eerste weken van de zwangerschap als de placenta nog niet is aangelegd? Het zal voorlopig nog wel onzeker blijven of het gebruik van insuline analogen tijdens de zwangerschap absoluut veilig is. Het opzetten van een groot onderzoek onder zwangere vrouwen is namelijk niet eenvoudig.'
In de praktijk worden de insuline analogen toch wel gebruikt bij vrouwen die zwanger zijn. Van de vrouwen in het grote zwangerschapsonderzoek gebruikte 11 procent insuline analogen. Tot nu toe zijn er in kleine studies geen aanwijzingen gevonden voor een schadelijk effect van deze insulinepreparaten.Conclusie
Op dit moment lijkt het gebruik van insuline analogen bij zwangere vrouwen met diabetes te rechtvaardigen, wanneer met humane insuline geen goede instelling kan worden bereikt.
Alternatief in die omstandigheden is behandeling met een insulinepomp.
facebook google plus